Itsensä johtaminen on oman toiminnan suunnittelua, ohjaamista, seurantaa ja muuttamista tarpeen mukaan. Se on myös omien ajatusten ja tunteiden säätelyä. Itsensä johtamisen tavoitteena on sujuva työ ja työhyvinvointi. Kaikki tarvitsevat itsensä johtamisen taitoja, riippumatta työtehtävästä tai asemasta. Yksin- ja mikroyrittäjällä taito korostuu, sillä yrittäjä on sekä oma esihenkilönsä että mahdollisten työntekijöidensä esihenkilö.

Itsensä johtaminen on valintoja ja priorisointia, mikä edellyttää, että yrittäjällä on selkeä tavoite. On siis hyvä kirkastaa aika ajoin, miksi yritys on olemassa. Itsensä johtamiseen liittyy myös resilienssitaitoja, kuten kyky sietää epävarmuutta ja aloittaa sitkeästi uudelleen suunnanmuutoksen tai epäonnistumisen jälkeen. Se on kykyä motivoida itseään silloinkin, kun työn alla on vähemmän mielenkiintoinen työtehtävä. Se kärsivällisyyttä, sillä välillä asiat etenevät hitaammin kuin itse toivoisi (yrittäjäthän ovat tunnetusti nopeatempoisia).

Itsensä johtamiseen kuuluu myös keskeytysten hallinta. Tarpeettomien keskeytysten karsinta ja keskittyminen yhteen työtehtävään kerrallaan tukevat työn sujumista. Voi esimerkiksi pohtia, pitääkö puhelimeen aina vastata tai onko sähköpostiin vastattava välittömästi.

Yrittäjä – kalenteroi itsellesi hyvinvointia

Itseään johtava yrittäjä suunnittelee työtään työpäivä tai -viikkotasolla sekä pitemmällä aikaikkunalla. Viikkosuunnittelun periaatteena voi olla esimerkiksi ”1+1+1” -malli, jossa varataan riittävästi aikaa jonkin suuremman/keskeisimmän kokonaisuuden edistämiseen, tekemään päivittäin jonkin asian valmiiksi asti ja tekemään päivittäin jotain, joka tukee omaa työssä jaksamista. Nykyisen ja halutun ajankäytön hahmottamiseksi voi tehdä aikapiirakan, josta näkyy, mihin toimintaan aikaa kuluu ja mihin sitä pitäisi käyttää.

Työn suunnittelussa huomiota on hyvä kiinnittää esimerkiksi kiirehuippujen ennakointiin ja mahdollisuuteen palautua sekä työpäivän sisällä että vapaa-ajalla.  Yrittäjän kohdalla tämä tarkoittaa vähintään sitä, että vapaa-aikaa on järjestetty riittävästi. Itsensä johtamiseen kuuluu siis palautumisesta huolehtiminen. Palautumista on vaikea varastoida, joten jokaiseen työpäivään on hyvä upottaa mikrotaukoja esim. työtehtävien välille.

Itsensä johtaminen on kokonaisvaltaista omasta hyvinvoinnista huolehtimista. Yrittäjän hyvinvointi heijastuu myös mahdollisiin työntekijöihin ja näkyy lopulta tuottavampana liiketoimintana. Yrittäjän työhyvinvointi on taloudellisesti terveen yritystoiminnan sydänlanka.

Itseään johtava yrittäjä tunnistaa oman jaksamisensa rajat, kunnioittaa niitä ja hakee tukea jaksamisen haasteisiin. Yrittäjät, jotka kaipaavat ulkopuolista keskustelukumppania, voivat ottaa yhteyttä esimerkiksi valtakunnalliseen Yrittäjän Kriisikeskukseen tai Kuopion Kriisikeskukseen, jonne myös yrittäjät ovat tervetulleita keskustelemaan kuormittavasta elämäntilanteesta.

Lisäksi itsensä johtaminen on edistymisen tunnistamista ja näkyväksi tekemistä. Itseään johtava yrittäjä pysähtyy säännöllisesti arvioimaan edistymistään ja tunnistamaan onnistumisiaan. Edistymisen näkyväksi tekemistä auttaa, kun työkokonaisuuksia jaetaan pienemmiksi osiksi. Viikon lopuksi voi kirjoittaa ylös ne asiat, jotka sai viikon aikana tehtyä (To Do vs. Done.) Vahvuuksien ohella yrittäjä tunnistaa kehittymiskohteitaan ja osaa pyytää apua esim. liiketoiminnan kehittämiseen ja työssä jakamiseen, joihin on nyt saatavilla tukea Yrittäjän Uusi Suunta-palvelusta.

Teksti perustuu osittain Työturvallisuuskeskus 1/2022 julkaisuun ”Kaikki tarvitsevat itsensä johtamisen taitoja”.

Yrittäjän Uusi Suunta-blogi on osa Kuopionseudun Uusyrityskeskuksen toteuttamaa Yrittäjän Uusi Suunta-palvelua. Palvelu on tarkoitettu Kuopiossa, Siilinjärvellä tai Rautavaaralla toimiville yksin- ja mikroyrittäjille, jotka tarvitsevat tukea liiketoiminnan kehittämisessä sekä työssä jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Palvelussa autamme yrittäjiä sekä yrityksen liiketoimintakunnon että työhyvinvoinnin kohentamisessa. Molemmissa teemoissa yrittäjä pohtii yhdessä yritysneuvojan kanssa konkreettisia keinoja liiketoiminnan kannattavuuden ja/tai työssä jaksamisen parantamiseksi. Tarjolla on myös pienryhmätoimintaa sekä info- ja koulutustilaisuuksia.

Tarjoamme yrittäjille mahdollisuuden osallistua maksutta First Beat Life -sykevälivaihtelun mittaukseen!

Maksutonta palvelua tarjotaan 31.12.2023 asti. Palvelua rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry sekä Kuopion, Siilinjärven ja Rautavaaran kunnat.